16.1 km.

       
           

1

Foppe v.d.Heide

Drachten

Impala

1.02.32

M40.01

2

Wim Douma

Leeuwarden

Lionitas

1.04.16

MSE.01

3

Stefan v.d.Wal 

Drachten

Impala/SV Friesland

1.06.39

M40.02

4

Richard aalders

Nietap

Geen

1.08.30

M40.03

5

Herman Regnerus

Groningen

SV Friesland

1.08.34

MSE.02

6

Gjalt Weistra

Drachten

Geen

1.12.41

M40.04

7

Bettie Agricola 

Goingaryp

AV Heerenveen

1.13.23

V45.01

8

Jisse v.d.Schaaf

Ureterp

Geen

1.14.20

MSE.03

9

Harm Veldstra

Burgum

Geen

1.15.10

MSE.04

10

Siebe de Vries

Drachten

Geen

1.15.22

M40.05

11

Jaap-Sije Bosgraaf

Kollumerzwaag

SV Friesland

1.16.28

M50.01

12

Herman Geritz

Midlum

SV Friesland

1.16.28

M50.02

13

Rob Smeding

Drachten

Geen

1.17.07

MSE.05

14

Warner Kalis

Nuis

L.Gr.Nienoord

1.17.33

MSE.06

15

Peter Boersen

Leeuwarden

SV Friesland

1.21.33

M50.03

16

Dirk Heun

Appingedam

Geen

1.21.36

M65.01

17

Wiep v.d.Heide

Drachten

Geen

1.26.23

M40.06

18

Bernard Wilkens

Ureterp

Geen

1.27.07

M50.04

19

Arie Rietkerk

Gorredijk

Geen

1.38.50

M40.07

           
 

10 km.

       
           

1

Henk Piek

Drachten

Impala

39.27

MSE.01

2

Simon Regnerus

Marrum

SV Friesland

39.58

M40.01

3

Heero v.d.Veen

Wijnjewoude

VV ODV

42.11

MSE.02

4

Aron Tempelman

Zwolle

Geen

42.26

MSE.03

5

Jan Douwe Zuidema

Damwâld

Geen

43.30

M40.02

6

Harm Veenstra

Gorredijk

Impala

43.36

M50.01

7

Meine Hoitsma

Kollum

SV Friesland

44.16

M50.02

8

Oebele Overzet

Wijnjewoude

VV ODV

44.54

MSE.04

9

Nanne Heida

Mildam

Geen

45.32

MSE.05

10

Harro Arkema

Lippenhuizen

Geen

45.36

M40.03

11

Jan Post

Smilde

L.Gr.Smilde

45.54

M40.04

12

Fedde Beiert

Ureterp

L.Gr.Opeinde

46.40

M40.05

13

Janny Hofman

Ureterp

Impala

47.20

V50.01

14

Cor de Boer

Marum

Geen

47.40

M40.06

15

Harm Smit

Ruinen

L.Gr.Ruinen

48.33

M71.01

16

Marije Elferink-Gemser

Veenhuizen

Geen

50.30

V40.02

17

Roel de Vries

Ureterp

Geen

51.10

M40.07

18

Piet Kerstholt

Groningen

SV Friesland

51.36

M69.01

19

Sietse Booi

Ureterp

Geen

52.01

M40.08

20

Piet Runia

Stiens

Geen

52.18

M60.02

21

Remco Fikkert

Burgum

Geen

53.10

M40.09

22

Minne v.Houten

Drachten

SV Friesland

53.31

M63.03

23

Egbert Geertsma

Groningen

Geen

53.41

M50.03

24

Duco Zijlstra

Lekkum

SV Friesland

53.41

M50.04

25

Piet Gemser

Sneek

SV Friesland

53.48

M70.02

26

Kerst Jonkman

Oudehorne

Geen

54.01

M65.04

27

Jannie Jongsma

Jubbega

Geen

54.51

V55.01

28

Jacob Jaarsma

Ureterp

Geen

54.59

M40.10

29

DjurreJoh.v.d.Schaaf

Oentsjerk

SV Friesland

55.04

M65.05

30

Rosanna v.Teijen

Lippenhuizen

Geen

55.04

VSE.01

31

Arend Mekkes

Ansen

Geen

55.19

M65.06

32

Iris de Vries

Ureterp

Geen

56.13

VSE.02

33

Jan de Boer

Oldeholtpade

SV Friesland

56.37

M64.07

34

Wendy de Vries

Ureterp

Geen

57.10

VSE.03

35

Doetie Gorter

Haulerwijk

Geen

57.52

V55.02

36

Appie de Vries

Broek

SV Friesland

58.22

M63.08

37

Stenar de Vries

Broek

AV Heerenveen

58.22

MSE.06

38

geertje Hijlkema

Langezwaag

Geen

58.36

V40.03

39

Jaap Sikkema

Jubbega

Geen

58.37

M63.09

40

Dieneke Marinus

Ureterp

Impala

58.55

V50.02

41

Marjan Meester

Gorredijk

Geen

59.42

V40.04

42

Lizet Visser

Gorredijk

Geen

59.44

V45.01

43

Jappie v.d.Berg

Oudehorne

Geen

1.01.50

M50.05

44

Fokje de Vries

Ureterp

L.Gr.NijSmellinghe

1.01.50

V40.05

45

Johanna Hoekstra

Hoornsterzwaag

VV ODV

1.02.38

V40.06

46

Kiek Rem

Hemrik

Impala

1.03.09

M63.10

47

Henk de Jong

Ruinen

Geen

1.04.08

M65.11

48

Wilma v.Teijen

Lippenhuizen

Geen

1.22.31

V50.03

           
 

6.1 km.

       
           

1

Paul Sten

Damwoude

L.CL.Burgum

23.46

M40.01

2

Folkert Visser

Burgum

Impala/SV Friesland

24.13

MSE.01

3

Ronald Vanger

Burgum

Geen

24.59

MSE.02

4

Arjan v.d.Schaaf

Drachten

Impala 

25.22

MSE.03

5

Erik v.d.Heide

De Westereen

Geen

27.20

M14.01

6

Anne Claus

Boleslaan

SV Friesland

28.00

MSE.04

7

Jacob Kobes

Marum

Geen

28.12

M40.02

8

Mettie de Vegt

Ureterp

Geen

28.16

VSE.01

9

Arnold Zwaagstra

Drachten

Impala

28.29

M40.03

10

Sieberen de Jong

Vegelingsoord

Geen

28.31

M40.04

11

Douwe v.d.Bij

Irnsum

Geen

28.40

M16.02

12

Jeroen Loonstra

Drachten

Geen

29.22

MSE.05

13

Siep Rienstra

Sint Nicolaasga

Geen

29.47

MSE.06

14

Pieter v.d.Bij

Irnsum

AV Athleta/SV Friesland

30.56

M50.01

15

Danny Wiersma

De Westereen

Geen

31.51

M14.03

16

Peter Horstuk

Snek

Geen

32.03

MSE.07

17

Tetsje Hoks

Joure

Geen

32.13

VSE.02

18

Ester v.d.Veen

Wijnjewoude

Geen

32.34

VSE.03

19

Susan v.Milligen

Hoornsterzwaag

AV Heerenveen

33.12

V35.01

20

Nina Veninga

Wijnjewoude

Geen

34.09

V50.01

21

Jacobien Kisteman

Drachten

Impala

34.10

VSE.04

22

Jolanda v.Duinen

Drachten

Impala

34.16

V40.01

23

Lubbert Kloosterman

De Westereen

Geen

35.24

M67.01

24

Anke v.d.Veen

Wijnjewoude

Geen

35.54

VSE.05

25

Silvana Broersma

Wijnjewoude

Geen

35.54

VSE.06

26

Alie de Boer

Opeinde

Impala

36.27

V50.02

27

Tjitske Hoekstra

Drachten

Impala

36.29

V45.01

28

Britt de Lange

Broeksterwoude

Geen

37.57

V15.01

29

Helga de Vries

Grijpskerk

Geen

37.57

VSE.07

30

Thijs Hofstra

Wijtgaard

SV Friesland

38.12

M70.01

31

Astrid Zijlstra

Lekkum

SV Friesland

41.16

V55.01

32

Herman Hoekstra

Goutum-Sud

SV Friesland

42.12

M63.02

33

Sietske v.d.Bij

Irnsum

SV Friesland

42.12

V50.03

34

Sonja Konijn

Wijnjewoude

Geen

44.40

V45.02

35

Loes de Boer

Hemrik

Geen

47.03

V45.03

36

Jippe Bokma

Leeuwarden

SV Friesland

47.17

M66.03

37

Reinder Sinnema

Leeuwarden

Lionitas/SV Friesland

47.17

M50.02

38

Anneke Regnerus

Marrum

Geen

47.17

V40.02

39

Joop Boonstra

Leeuwarden

SV Friesland

47.17

M71.02

40

Saakje Regnerus

Broeksterwoude

SV Friesland

47.17

V45.04

41

Hanneke v.d.Berg

Groningen

SV Friesland

47.17

VSE.08

42

Renze v.Teijen

Lippenhuizen

Geen

1.00.14

M50.03

 

Informatie:

SV Friesland

Hofstraat 9
9079 MC
St. Jacobiparochie
0518-491363
info@svfriesland.nl

 

logo runningcenter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

logo berenloop   logovlieland   logo 01BLACK